Skip to main content
search

Możesz bezpłatnie kopiować i rozpowszechniać nasze zdjęcie, nawet komercyjnie!

Warunkiem jest to, że musisz zaznaczyć źródło ich pochodzenia, czyli podać link do naszego bloga, na przykład tak:

Źródło zdjęć:
https://krokzahoryzont.pl/

… i to prawie wszystko!

Dodatkowym warunkiem jest również to, że zdjęcia nie mogą służyć do przedstawienia nikogo w złym świetle! Ani miejsc, ludzi, lokali, marek itd.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do użytku zdjęć, skontaktuj się z nami!

Close Menu